Samen op weg naar een gezonde generatie
 

Buzzzr op jouw school

Wie bieden twee programma's aan voor basisscholen in de regio Overijssel en Gelderland. 

Programma 1 is voor de leerling. Het is een compleet lesplan voor bovenbouwleerlingen. Programma 2 is voor de leerkracht. De focus daarbij ligt op het trainen van het principe van positieve gezondheid. Wij nemen leerkrachten daarin mee. Hieronder vind je meer informaties over de inhoud van onze programma's.Subsidie mogelijkheden

We helpen ook in de bekostiging van de programma's. Zo helpen we met de aanvraag van lokale en landelijke subsidies. Wij sluiten bijvoorbeeld naadloos aan op de principes van het Nationale Preventieakkoord. Lees hier meer over.Buzzzr voor leerlingen

Wij bieden een lespakket van 20 weken voor een of meerdere klassen. Ons programma is gericht op de bovenbouw.
Wij nemen alles uit handen. De lessen, het curriculum, de materialen en spelvormen. Maar ook de begeleiding van de lessen. Wekelijks geven we een uur les.


Om succesvol te zijn, stemmen we zaken nauw af met de groepsdocent. Samen zorgen het ervoor dat het spel actueel is en blijft leven. Dit doen we bijvoorbeeld door een wekelijkse score op te maken.

Buzzzr voor leerkrachten

Stress blokkeert ons leervermogen. Als een kind goed in zijn vel zit, staat hij open voor wat nieuws. Dan gaat het leren zoveel makkelijker. Dit is de basis van ons programma.

Wij ondersteunen onderwijsteams op basis van 'train de trainer'. We leren hoe leerkrachten positieve gezondheid kunnen toepassen in dagelijkse lesvormen. We ondersteunen in verschillende vormen. We geven klassieke trainingen voor leerkracht. Maar ook praktische ondersteuning bij lessen. Samen kijken wat het beste past. Met als uiteindelijk doel:  positieve gezondheid in de dagelijkse lessen terug laten komen.

Ik ontvang graag meer info


Ik ontvang graag meer info